fejlec

Korai angoltanulás

Miért jó, ha a kisgyermek korán kezd el tanulni egy idegen nyelvet?

Vizsgálatok igazolják, hogy a gyermeki agy bármikor képes befogadni legalább két idegen nyelvet egyszerre.Már az újszülött kisbabák is képesek különbséget tenni különböző nyelvek hangjai között. Születéskor olyan fonetikai bázis áll rendelkezésükre, melynek következtében bármelyik nyelv anyanyelvi szinten elsajátítható.

Három éves korra kialakul a gyerekek implicit memóriája, amely a szavak elraktározásához szükséges.Az első „biológiai sorompó” 6-7 éves korra tehető, mivel az artikulációs szervek működése teljesen kifejlődik, ennek következtében, már nem tudják egy másik nyelv hangjait akcentus nélkül utánozni.

A második „biológiai sorompó” 10-12 éves korban a pubertás kezdete körül van. Ekkor az agy elveszíti azt a rugalmasságát, amely lehetővé teszi egy nyelv új hangjainak és az anyanyelvétől eltérő logikájának, rendszerének elsajátítását.(Ekkor az anyanyelv birtokában már nincs erre szükség.)

A gyerekek még gátlások nélkül fejezik ki magukat idegen nyelven, hihetetlen találékonysággal, gesztusokkal, mimikával, helyettesítik a számukra ismeretlen szavakat.
Nagyon fontos azonban, hogy a nyelvtanulás játékos, életszerű legyen, beépüljön a mindennapi rutinba, és mindig igazodjon a kisgyermek életkori sajátosságaihoz.
Végezetül egy nemzetközileg elismert kutató: David Singleton szavait szeretnénk idézni, aki hosszú ideje kutatja a kisgyermekkori nyelvi nevelés hatékonyságát.

„Azok, akik gyermekkorukban kezdték el egy idegen nyelv tanulását, hosszabb távon magasabb szintet érnek el ebben, mint akik később kezdték el. Erre vonatkozóan csak bizonyíték van. Nincs ellenbizonyíték.”

Hiszünk abban, hogy spontán nyelvtanítással jól megalapozható egy idegen nyelv ismerete. Az ehhez szükséges feltételek óvodánkban biztosítottak.

 

<< Delfin Uszoda