fejlec

Nevelési céljaink:

Elsődleges célunk, hogy olyan szeretetteljes angol nyelvi környezetet biztosítsunk a kisgyermekek számára, ahol könnyedén, észrevétlenül sajátíthatják el az angol nyelvet, úgy mintha az anyanyelvük lenne. Ezt a folyamatot segíti angol anyanyelvű óvónőnk és angolul nevelő pedagógusunk a hét minden napján. A mindennapos tevékenységek angol nyelven folynak. Természetesen az 5-7 éves korú gyermekek számára iskola előkészítő foglalkozást is biztosítunk magyar nyelven. A helyi nevelési programunk kidolgozásakor a Lépésről-lépésre (Deliné Fráter Katalin) óvodai programot adaptáltuk, amely tevékenységközpontú, a tapasztalatszerzésre alapul. Figyelembe véve a kisgyermek életkori sajátosságait, kísérletező kedvét, játék iránti szükségletét, igyekszünk számára változatos lehetőséget biztosítani gondosan kialakított tevékenység központjainkban.

A 7 tevékenység központ:
 • 1. A családi és egyéb szerep-szituációs drámajáték központja, valamint a gyermekek saját szükségletére szervezett munkajellegű tevékenységek színtere (sütés, salátakészítés,…).
 • 2. Irodalmi, ének-zenei tevékenységek, mikro csoportos mozgásfejlesztő játékok kezdeményezésének központja
 • 3. Homok-víz asztali tevékenységek, modellezések, terepasztali játékok központja.<
 • 4. Építőjátékok, barkácsolás, szerepjátékok központja
 • 5. Művészeti tevékenységek központja (ábrázoló kézi  munka, kézműves, konstruáló tevékenységek)
 • 6. Manipulációs, asztali, társas, szabályjátékok központja
 • 7. Természetismereti központ-az udvar, a külső környezet.

Ez a rendszer a szabad játék és az óvodapedagógus által felajánlott, választható tevékenységek színtere, a gyermekek természetes élettere.

A fejlesztés a szabadon választott, vagy felajánlott, sokszínű tevékenységeken keresztül a gyerekek kíváncsiságára, tettvágyára, az önmegvalósítás szükségletére építve a kreatív technikák felhasználásával, komplex módon történik. Mindannyian tapasztalhattuk, hogy amit csak hallunk, vagy látunk, hamar elfelejtjük, de amiben aktívan részt veszünk, elkészítjük, kipróbáljuk, tapasztalatot szerzünk vele kapcsolatosan, arra emlékezni fogunk. Az idegen szavakat, kifejezéseket is jobban megjegyezzük, ha szituációhoz tudjuk kötni.  Mivel a kisgyermek egész testével tanul, ezért megpróbáljuk minél több érzékszervét bevonni a játékos tanulási folyamatokba. Érdekes heti témák köré felépítve valósítjuk meg a nyelvi, matematikai fejlesztést, a környezetismereti, tudományos, és művészeti nevelést. Továbbá igyekszünk maximálisan biztosítani a szociális, érzelmi és az egészséges életmódra való neveléshez szükséges feltételeket. Uszodánk és tornatermünk lehetővé teszi a mindennapos testnevelést, melynek során szeretnénk megszerettetni az úszást és megismertetni egyéb szezonális sporttevékenységeket. Februárban családi sí tábort, nyáron úszó és lovas tábort szervezünk. Ezáltal igyekszünk még szorosabb kapcsolatot kiépíteni a szülőkkel, bevonni őket az óvoda életébe.

A tevékenységek sajátosságai:

A gyerekekkel egyszerre 2 pedagógus foglalkozik (egy angol anyanyelvű és egy angolul felsőfokon beszélő) elősegítve ezzel az egyéni differenciálás lehetőségét.
Minden héten egy témát dolgozunk fel pl. házi állatok, dinoszauruszok, eszkimók, karácsony, tündérmesék stb. Ehhez kapcsolatosan tanulunk dalokat, mondókákat, mesét olvasunk, kísérletezünk, főzőcskézünk, festünk, ragasztunk, barkácsolunk, előadást szervezünk, kirándulunk. Az óvónők heti tervet készítenek, napokra lebontva a tevékenységeket, figyelembe véve a gyerekek életkorát, érdeklődését, egyéni képességeit, előkészítve a játékos tanulást. Vegyes csoportban a nagyobbak, iskolakötelesek számára több játékos tevékenység közül van választási lehetőség (a választás kötelező), míg a kisebbek 2-4 évesek többnyire szabadon választhatnak.

Játékos foglalkozások:
 • 5-7 éves korig iskola előkészítő foglalkozások magyarul- kötelező
 • úszás heti 3 alkalommal (angolul)- teljes csoportot érintő, differenciáltan kötelező
 • ovis torna heti 1-szer (angolul)- teljes csoportot érintő differenciáltan kötelező
 • angol/magyar zene ovi heti 1-szer- teljes csoportot érintő differenciáltan kötelező
 • mese, vers, dráma (angolul és magyarul)- nagyobbaknak kötelező
 • vizuális tevékenység: formázás, mintázás, barkácsolás, szabad alkotás (angolul)
 • matematika játékos tevékenység során-szabadon választható 4 éves korig (angolul), nagyobbaknak kötelező (angolul-magyarul)
 • környezetismeret, tudományok: felfedező ismeretszerzés, kísérletezés, próbálkozás, megfigyelések - nagyobbaknak kötelező (angolul-magyarul)

Sokat kirándulunk. A közös élményszerző séták, látogatások megerősítik, elmélyítik a héten tanultakat, alkalmat teremtenek a bennünket körülvevő világ alaposabb megismerésére, megértésére elősegítve a tapasztalat útján történő tanulási folyamatokat.

<< Delfin Uszoda